יום ג', ג’ בכסלו תשע”ח
 
תחזית מזג האויר

ביכנ"ס בקרית קאליב 22:00 ביכנ"ס שער אפרים (פא"י), הרב קוק 3 20:30 בקיץ 21:30 ביכנ"ס תפארת בקר, שיבת ציון 4 20:00 ביכנ"ס יד-דוד, נורדאו 55 20:30 ביכנ"ס אחדות ראשונים, שרירא 21 20:00 ביכנ"ס תורה מציון ירושלים 102 21:15בישיבת ההסדר אנילביץ 34 20:00 מנחה 15:00